INSPANNINGSTEST

INSPANNINGSTEST

Een inspanningstest met lactaatmetingen stelt ons in staat om een inschatting te maken van jouw huidige conditie en helpt ons bij het formuleren van gepersonaliseerd trainingsadvies.

Een inspanningstest in het labo gebeurt op basis van een stappenprotocol (3 of 5 minuten) tot uitputting. Na iedere stap meten we lactaat en registreren we de hartslag en RPE (subjectief vermoeidheidsgevoel). Op basis van de lactaatcurve kunnen we vervolgens hartslag en snelheids/vermogenszones uitwerken die jou helpen bij het gericht trainen in functie van jouw doelstelling.

PRIJZEN

Inspanningstest Labo (fietsen of lopen): 95 euro

Veldtest (lopen): 65 euro

COACHING

SCHEMA BASIS

Na een eerste kennismaking wordt een individueel trainingsplan opgesteld in functie van jouw doel. Elke maand wordt er bijgestuurd en geoptimaliseerd.

COACHINg

Een volledig individuele begeleiding op maat van je trainingsmogelijkheden en -doelstelling. Hierbij is voortdurende bijsturing mogelijk en bouwen we steeds verder op wat werkelijk werd uitgevoerd en gepresteerd.

PRIJZEN

Schema basis: 30 euro/maand

Coaching: 65 euro/maand